Nasza Misja

Misją Family for Family jest poprawa perspektyw rozwoju dzieci z rodzin mniej zamożnych, poprzez zmniejszenie różnic w zasobach materialnych pomiędzy nimi, a ich rówieśnikami.

Program

Różnice w posiadaniu dóbr materialnych (dobrej jakości ubrań, butów, itp.) u dzieci z mniej zamożnych rodzin źle wpływają na ich rozwój oraz budowanie relacji społecznych z rówieśnikami. Dzieci często mają rzeczy, przede wszystkim ubrania, z których wyrastają i których już nie używają. Rzeczy te można przekazać dzieciom z mniej zamożnych rodzin, a przez to poprawić ich samopoczucie i samoocenę.

Family for Family łączy w pary rodziny bardziej i mniej zamożne i ułatwia bezkosztowe oraz odpowiadające potrzebom obu rodzin przekazywanie rzeczy. Są to przede wszystkim używane ubrania dobrej jakości. Od czasu do czasu mogą to być zabawki, książki. Ważnym elementem naszego programu jest to, że dzieci z zamożnych rodzin już w młodym wieku uczą się wrażliwości społecznej oraz czerpania radości z dawania.

Czym zajmuje się Family for Family

  • Łączymy rodziny bardziej zamożne (Rodziny Wspierające) z rodzinami mniej zamożnymi (Rodzinami Wspieranymi) mającymi dzieci o kilka lat młodsze.
  • Kiedy Rodzina Wspierająca przygotuje ubrania i buty, które chce oddać, Family for Family odbiera je i przekazuje Rodzinie Wspieranej.
  • Family for Family będzie przekazywać Rodzinie Wspierającej bieżące informacje na temat Rodziny Wspieranej.
  • Rodzina Wspierająca może zgłosić chęć przekazania paczki z ubraniami w dowolnej liczbie. Każda paczka to duża pomoc dla dzieci.

W chwili obecnej swoim zasięgiem obejmujemy Warszawę i najbliższą okolicę.

Nasze rodziny

Rodziny Wspierane – rodziny potrzebujące materialnego wsparcia w postaci ubrań, aktywnie działające na rzecz poprawy swojej sytuacji życiowej.

Rodziny Wspierające – rodziny, które chcą pomagać innym oraz chciałyby uczyć swoje dzieci odpowiedzialności i radości płynącej z dzielenia się.

Dlaczego Family for Family?

Usługi świadczone przez Family for Family to innowacyjna forma aktywności społecznej i pracy socjalnej. Nasze podejście jest unikalne, zarówno w sposobie łączenia rodzin, ułatwiania ukierunkowanej pomocy dla dzieci, jak i stworzenia przestrzeni do przywrócenia więzi społecznych. Family for Family wśród podobnych organizacji wyróżniają cztery główne cechy:

  1. W centrum naszej działalności znajduje się budowanie relacji pomiędzy Rodziną Wspierającą a Wspieraną, tak aby dla dzieci z obu rodzin dawanie znaczyło tyle samo, co otrzymywanie.
  2. Przekazywanie paczek z ubraniami za pośrednictwem Family for Family jest szybkie, proste, nie wymaga wysiłku ani nakładów finansowych. Wystarczy zgłosić nam chęć pomocy, a my zajmiemy się resztą.
  3. Dokładamy wszelkich starań, aby znaleźć dwoje pasujących do siebie dzieci. Ważny jest dla nas zarówno wiek i rozmiar, jak i jego zainteresowania. Dzięki precyzyjnym połączeniom obie rodziny czerpią długotrwałe korzyści z relacji.
  4. Dzieląc się uczymy nasze dzieci czym jest odpowiedzialność społeczna oraz jak czerpać radość z dawania.

Historia

The Brian D. Patterson USA-International Foundation zaangażowała się w utworzenie w Polsce grupy fundacji, które będą pomagać dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Nasze podejście do tworzenia i uruchamiania  fundacji non profit jest wyjątkowe. Zdajemy sobie sprawę, że dzieci, którym pomagamy mają trudniejszy start i muszą sprostać wielu wyzwaniom. Dzięki temu, że każda z naszych fundacji ma jasno określony profil działania, zapewniamy wszechstronną pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów. Ukierunkowana pomoc sprawia, że nasze działania są skuteczne i pozwalają dokładniej zmierzyć ich wpływ na życie naszych podopiecznych. Obecnie w Polsce działa 5 fundacji: White Star Foudation, Katalyst Engineering, Katalyst Education, Big Brothers Big Sisters of Poland i Family for Family.

Misją White Star Foundation jest realizowanie, głównie w Polsce, przedsięwzięć społecznych mających na celu pomoc dzieciom znajdującym się w sytuacji, która utrudnia im rozwijanie ich potencjału.

Misją Katalyst Engineering jest pobudzanie wyobraźni i budowanie zainteresowania uczniów inżynierią i naukami ścisłymi, poprzez zapewnienie szkołom innowacyjnego programu inżynieryjnego, opartego na współpracy oraz wymianie doświadczeń.

Misją Katalyst Education, opartą na filozofii Otwartych Zasobów Edukacyjnych, jest wyrównywanie szans wszystkich uczniów w Polsce poprzez tworzenie cyfrowych narzędzi edukacyjnych i dostarczanie usług wspierających optymalne ich wykorzystanie.

Misją Big Brothers Big Sisters of Poland jest pomoc dzieciom mającym trudności w zrealizowaniu ich potencjału poprzez zapewnienie bezpiecznej i trwałej relacji z mentorem, mającej na celu zmienić ich życie na lepsze.

 

Family for Family została zarejestrowana 29 września 2014 roku. Family For Family jest programem w pełni finansowanym ze źródeł własnych i nie wymaga dodatkowych wpłat od uczestników programu.